• 12.
  • nov
  • 2019.

Sastanak sa dekankom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

  • Novi Sad

U utorak 12.11.2019, održan je sastanak Vidosave Enderić, direktorke Fonda ''Evropski poslovi'' AP Vojvodine  sa prof. dr Milicom Pavkov Hrvojević, dekankom  Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Cilj ovog sastanka je unapređenje dosadašnje saradnje i aktivnosti na budućim projektima, prevashodno na razvoju svih nivoa obrazovanja, nauke i mladih.

Najnovije Vesti