• 19.
  • nov
  • 2019.

Projektni sastanak i terenska poseta u okviru projekta BABECA

  • Sombor
  • Bezdan

U okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan (BABECA)“, dana 19. novembra 2019. godine, održan je 10. sastanak članova projektnog tima, kao i terenska poseta prevodnici Bezdan i prevodnici i ustavi Šebešfok radi procene stanja na terenu i napretka radova koji se vrše na pomenutim lokacijama u cilju rehabilitacije objekata tokom projekta i dogovora oko aktivnosti u narednom periodu. Na terenskoj poseti su učestvovali članovi tima iz Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Radovi na prevodnici Bezdan i prevodnici i ustavi Šebešfok su u završnoj fazi, posebno mašinski i elektro radovi, dok je od građevinskih radova ostalo još nešto da se odradi. Dinamika izvođenja radova ide po planu i predviđeno je da se na proleće izvrši testiranje hidromašinske opreme.


Strateški projekat „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan – BABECA“, koji se sprovodi u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i čiji ukupni budžet iznosi 8.699.537,91 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 7.394.607,21 evra,  usmeren je na unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika. Projekat zajednički sprovode Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine.

 

Najava događaja

Najnovije Vesti