• 26.
  • nov
  • 2019.

Franko Jakop, predstavnik italijanske regije Friuli Venecija Đulija u poseti Fondu

  • Novi Sad

Franko Jakop, član Regionalnog saveta Friuli Venecije Đulije i kopredsedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog komiteta regija Evropska unija - Republika Srbija posetio je 26. novembra 2019. godine Novi Sad sa ciljem da iskoristi priliku za mogućnost produblјivanja saradnje između Autonomne pokrajine Friuli Venezije Đulije i AP Vojvodine.

Tom prilikom sastao se sa Vidosavom Enderić, direktorkom Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Direktorka je gostu predstavila aktivnosti Fonda, sa posebnim akcentom na Specijalistički program "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove" i mogućnost da se organizuje predavanje gostujućeg predavača iz Italije u okviru istog. Na sastanku je takođe razmatrana mogućnost saradnje na izradi zajedničkih predloga projekata radi apliciranja za EU fondove.

Tokom boravka u Novom Sadu, Franko Jakop je takođe posetio Razvojnu agenciju Vojvodine i Privrednu komoru Vojvodine.

Najnovije Vesti