• 29.
  • sep
  • 2011.

Jednodnevna obuka o evropskim fondovima održana u NP “Fruška Gora”

  • Novi Sad

Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” Autonomne Pokrajne Vojvodine u JP Nacionalnom parku “Fruška gora” održali su jednodnevnu obuku o korišćenju sredstava iz evropskih fondova. Prisutnima se obratio Dobrivoje Antonić, direktor JP Nacionalnog parka Fruška gora, koji je predstavio strateške prioritete Nacionalnog parka Fruška gora, posebno podvlačeći značaj Master plana održivog razvoja Fruške gore. Takođe je istakao želju da se u narednom period, u partnerstvu sa Fondom “Evropski poslovi” AP Vojvodine, realizuju novi evropski projekti. Prisutnima se zatim obratio Predrag Novikov, direktor Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, koji je objasnio važnost aktivnog učešća u programima Evropske unije koji se otvaraju pred zemljama potencijalnim kandidatima, posebno kandidatima za ulazak u EU.


Tokom dana prisutni su imali prilike da od predstavnika Fonda Mine Radmilović, Sanje Čuturilov Veselinović i Andrije Aleksića čuju prezentaciju o evropskim fondovim i Instrumentu za pretpristupnu pomoć uz fokus na aktuelne programe prekogranične saradnje, zatim da dobiju uputstva za popunjavanje obrasca za predloge projekata i pređu projektni pristup problemima, s posebnim osvrtom na drvo ciljeva i drvo problema. Posebno su obrađena dva najbitnija dela projekata- matrica logike projekta (osnovni principi, ciljevi, pretpostavke, rezultati i rizici) i budžet projekta (osnovnа prаvilа formirаnjа budžetа).

Najava događaja

Najnovije Vesti