• 20.
  • sep
  • 2011.

Predstavnici AP Vojvodine na radnim susretima u Irskoj

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i JVP „Vode Vojvodine“ učestovali su na radnim susretima u okviru evropskog projekta Waterways Forward prethodnih dana u Irskoj. Waterways Forward je projekat fokusiran na unapređenje unutrašnjih plovnih puteva, infrastrukture, socio-ekonomskog razvoja i kohezije, u kojem učestvuje 17 partnera iz 11 država članica EU, kao i Srbija i Norveška. Trajanje projekta je 36 meseci, a ukupna vrednost projekta je 2,8 miliona evra. Uloga Vojvodine u projektu je da doprinese unapredjenju regionalnih akcionih planova i strategija za razvoj koje će biti integrisane u dokumente EU.


Na sastancima u Dablinu, partneri na projektu su usaglasili master plan sačinjen na osnovu regionalnih analiza. Takođe, napisan je dokument koji objedinjuje dobre prakse i iskustva, a koji će biti uključeni u preporuke EU do kraja projekta. Ovaj dokument sadrži i tri dobre prakse koje je Vojvodina pokazala partnerima iz Španije, Engleske, Francuske i Holandije tokom studijske posete Novom Sadu krajem maja 2011. godine. Poseban akcenat na sastanku je stavljen na Dunavsku regionalnu strategiju i mogućnosti finansiranja iz fondova koje će ova strategija otvoriti, kao i na «Europe 2020 – smart, integrated and sustainable growth» - politiku Evropske unije koja je fokusirana na socijalni razvoj i smanjenje siromaštva. Predstavnik Fonda“ Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Dražen Lovrić, predstavio je saradnju fonda sa JVP „Vode Vojvodine“, kao i aktivnosti koje će biti preduzete povodom definisanja projektnog akcionog plana za unapređenje unutrašnjih plovnih puteva u pokrajini. Učesnike ovog sastanka je primio i pozdravio Ministar za kulturu i nasleđe Republike Irske Jimmy Deenihan.

Najava događaja

Najnovije Vesti