• 02.
  • jun
  • 2018.

Održano predavanje Darka Telića, gostujućeg predavača iz BIH

U subotu 02. juna 2018. godine, u okviru predavanja četvrtoj generaciji polaznika Specijalističkog programa „Upravljanje regionalim razvojem kroz EU fondove“, gostovao je Darko Telić, predavač iz Bosne i Hercegovine.

Prisutnima je predstavio „Programe prekogranične saradnje u kontekstu regionalnog razvoja“, u okviru kojih im je  predočio Kohezionu politiku EU u periodu 2014-2020, ciljeve i finansijske instrumente Kohezione politike, kao i primere projekata sprovedenih u Bosni i Hercegovini.

Najava događaja

Najnovije Vesti