• 08.
  • jun
  • 2018.

Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ u srednjoj stručnoj školi „Branko Radičević“ u Rumi

  • Ruma

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Jelena Radosavljević Rovčanin i Jelena Tošković, održale su obuku, od 6. juna do 8. juna 2018. godine, pod nazivom „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ u srednjoj stručnoj školi „Branko Radičević“ u Rumi. Škola ima iskustvo u pisanju EU projekata za Erasmus + program, a sada su imali prvi put priliku da se upoznaju sa INTERREG IPA programima prekogranične saradnje.
Već prvi dan su bili podeljeni u 3 grupe i nakon predstavljanja programa koji su dostupni Republici Srbiji kao i AP Vojvodini, svaka grupa je osmislila predlog projektne ideje (i program pod kojim bi aplicirali sa projektom), koju su razvijali tokom trajanja obuke.
Drugi dan, predstavljen im je dokument od izuzetne važnosti prilikom pisanja predloga projektne ideje, a to je logička matrica. U skladu sa svojom idejom, odredili su opšti cilj, specifične ciljeve, rezultate i aktivnosti, objektivno merljive indikatore, izvore verifikacije, rizike i pretpostavke i na taj način su savladali popunjavanje logičke matrice.
Treći dan, predstavljeno im je budžetiranje projekata, a nakon teorijskog dela, grupe su uradile vežbu i kao i svaki put do tada, predstavnici svake grupe, prezentovali su budžet svojih predloga projektnih ideja.
Na kraju obuke, imali smo 3 odlična predloga projektnih ideja sa kojima škola može da aplicira na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hergcegovina, INTERREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija i INTERREG IPA program prekogranična saradnja Mađarska-Srbija.
Na kraju obuke, polaznicima su dodeljeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.    
 

Najava događaja

Najnovije Vesti