• 26.
  • jun
  • 2018.

U Somboru o obnovljivim izvorima energije, u okviru projekta“ X Degree”

  • Sombor

U sklopu redovnih aktivnosti u okviru projekta „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije XDEGREE“, koji sufinansira Evropska unija u okviru Intereg IPA prekograničnog progama Hrvatska –Srbija, organizovan je okrugli sto 26. juna u Somboru je na temu „Mogućnosti i potencijali za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u komunalnim preduzećima - proizvodnja energije iz otpadnih sirovina”. Prisutnima su se obratili članovi projektnog tima, kao i relevantni stručnjaci iz ove oblasti koji su dali više informacija o energetskim potencijalima komunalnih otpadnih voda u Vojvodini, kao i obnovljivim izvorima energije s fokusom na biogas. Skup je obeležila dinamična diskusija.

Najava događaja

Najnovije Vesti