Gostujući predavač iz Republike Hrvatske Antonela Alvir

U petak, 11. maja 2018. godine u sklopu 4. ciklusa Specijalističkog programa ,,Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’, polaznici programa imali su priliku da prate predavanje pod nazivom „Upravljanje projektima u kontekstu EU fondova“.

Gostujući predavač iz Republike Hrvatske, Antonela Alvir, koja ima višegodišnje iskustvo u pisanju projekata, predstavila je polaznicima pojedina iskustva Republike Hrvatske u pretpristupnom procesu, kao i nakon ulaska države u EU. G-đa Alvir je takođe detaljno predstavila ciklus pisanja, kao i implementacije projekta i ukazala na to gde ne bi trebali da greše prilikom pisanja, prijavljivanja i implementacije projekata. Predavanje je bilo interaktivno, s obzirom na to da su polaznici postavljali pitanja i diskutovali na ovu temu.