Dan evropskih studija obeležen u KEP-u

U okviru obeležavanja Dana evropskih studija, u organizaciji Kancelarije za evropske poslove predstavljene su mogućnosti za pohađanje poslediplomskih kurseva iz tematike evropskih politika, koji se mogu pohađati na Univerzitetu u Novom Sadu.

Prof. dr Kosta Josifidis predstavio je programe posvećene kako diplomiranim ekonomistima, tako i program Evropske studije, koji je šire koncipiran i mogu ga pohađati svršeni studenti raznorodnih struka. «Reč je o investiciji koja se kratkoročno, i to multiplikovano isplati», rekao je prof. Josifidis, dok je prof. dr Rodoljub Etinski predstavio program koji se očekuje da će početi tokom naredne školske godine, i to na engleskom jeziku «Master u evropskim integracijama».