Decenija uspešne saradnje sa Štajerskom

U Briselu su se sastali predstavnici Štajerske i Vojvodine. Šef kancelarije austrijske regije Štajerska, dr Ronald Rodl ugostio je svog kolegu iz AP Vojvodine u Briselu Srđana Mačkića, 29. oktobra 2018. godine, a sastanku su prisustvovali i Sabina Cimerman, ekspert za regionalne fondove EU u Kancelariji Štajerske u Briselu, te Đorđe Cicović, savetnik u Kancelariji AP Vojvodine u Briselu.

Sagovornici su istakli dosadašnje dobre odnose dve regije, koji aktivno traju proteklih deset godina, tokom kojih je Štajerska značajno doprinela podizanju kapaciteta vojvođanske administracije i privlačenju stranih investicija. Savezna Republika Austrija jedan je od najvažnijih ekonomskih partnera AP Vojvodine.

Tokom sastanka, razgovarano je o daljim inicijativama dve regije, povezivanju privrednih klastera, posebno u IT i auto industriji. Dr Rodl je uputio poziv predstavnicima različitih vojvođanskih klastera da budu gosti srodnih predstavnika u Gracu u narednom periodu, a sa gospođom Cimerman su razmenjeni kontakti značajni za dalju saradnju u oblasti projekata, posebno u okviru evropskih programa poput Horizonti 2020, Interreg i drugih.

Jedna od važnijih tema je bila i povezivanje dve regije u oblasti turizma, i zaključeno je da i AP Vojvodina i Štajerska beleže vodeće rezultate u svojim zemljama, te da na osnovu toga ima prostora za razmenu pozitivnih iskustava, veština i znanja.