Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima Uticaj na mlade

University of Thessaly bio je domaćin petog međunarodnog sastanka partnera na projektu Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima (ENSURE), koji je održan 18-20.03.2019.godine.
Susret je finansiran iz programa Evropske unije pod nazivom “Evropa za građane i građanke”, koji je okupio partnere iz 13 zemalja: Bugarska, Češka, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovenija i Španija.
Susret je bio posvećen ruralnom razvoju i uticaju na mlade. Eksperti iz oblasti poljoprivrede, zaštite bilja, orgasnke poljoprivrede, kao i eksperti za plastenike su podelili svoja znanja i iskustva sa više od 200 studenata za Univerziteta Thessaly.
Tokom trodnevnog programa, partneri su imali priliku da razgovaraju, razmene mišljenja, prošire mrežu za saradnju, te planiraju buduće događaje na temu ruralnog razvoja i EU politike na lokalnom nivou.
Partneri su posetili Muzej ciglanu u Tsalapatas kompleksu, kao i Poljoprivrednu školu u Volosu, kao i etno selo Makrinicu na planini Pelion, gde su probali brojna tradiocionalna jela. Partneri su imali kratku turu razgledanja obalskog pojasa Volosa i poslednjeg dana studijsku posetu plasteniku “Grupa za uzgoj Gardenije”, gde su se bliže upoznali sa radom plastenika kao alata za ruralni razvoj.