Evropski parlament Radni doručak na temu malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Poslanik u Evropskom parlamentu Andor Deli, bio je domaćin radnog doručka u Briselu 27. juna 2017. Tema ovog sastanka bila su mala i srednja preduzeća u Republici Srbiji i njihova integracija u jedinstveno tržiše Evropske Unije. Predstavnici AP Vojvodine u kancelariji u Briselu, zajedno sa predstavnicima Misije Republike Srbije pri EU, kao i Privredne komore Srbije, učestvovali su na ovom sastanku.

Poslanik Deli je istakao važnost pravovremenog prilagođavanja izazovima zajedničkog tržišta i još jednom iskazao svoju podršku integracijama naše zemlje u EU. Pored njega, na sastanku su govorili i Ambasadorka Republike Srbije pri EU Ana Hrustanović koja je istakla da su mala i srednja preduzeća okosnica srpske privrede, te je pomenula važne sektore, kao što su poljoprivreda i IT, a koji su posebno razvijeni u AP Vojvodini. Evropski poslanik Franc Begovič je takođe govorio o ekonomskoj integraciji u oblasti poljoprivrede.

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu su iskoristili ovu priliku da najave slične događaje poput ovog koji će pokriti najznačajnije privredne teme za AP Vojvodinu. Takođe, dogovoren je i susret sa direktorom krovne organizacije za srednja i mala preduzeća u Evropi “SME Europe”, kako bi se razgovaralo o konkretnim oblicima dalje saradnje.