Završen program radne prakse u školskoj 2014/2015. godini

Povodom završetka programa radne prakse u Fondu „Evropski poslovi“, danas su u Fondu dodeljeni sertifikati učesnicima programa. Sertifikate je uručio direktor Fonda Siniša Lazić.

Na osnovu Protokola o saradnji zaklјučenog između Univerziteta u Novom Sadu i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, potpisanog 2012. godine, i Aneksa br. 1. Protokola o saradnji, zaklјučenog 2014. godine, u školskoj 2014/2015. godini, u okviru Programa radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Program su uspešno završile tri polaznice: Katarina Vaščić i Tajana Medaković sa Pravnog fakulteta i Jovana Dundić sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Na osnovu Protokola o saradnji zaklјučenog između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, potpisanog 2014. godine, u okviru Programa radne prakse studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Program su uspešno završile dve polaznice: Martina Perić i Sofija Ćirić.

Na osnovu Ugovora o obavljanju stručne prakse studenata zaklјučenog između Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, potpisanog 2014. godine, stručnu praksu su uspešno završili četiri polaznika: Marina Sladojević, Neven Šegrt, Ivana Skeledžić i Stefan Rankov.

Polaznici su imali prilike da se neposredno upoznaju sa radom Fonda i steknu uvid u procese evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji, s posebnim osvrtom na fondove Evropske unije, evropske programe regionalne saradnje i izradu predloga projekata radi apliciranja za sredstva koja se dodeljuju iz različitih evropskih fondova. Od polaznika se očekivalo da izvršavaju određene zadatke u okvirima uobičajenog rada Fonda, prema utvrđenom rasporedu, koje su oni, prema ocenama mentora zaposlenih u Fondu, uspešno izvršavali. Pored toga, polaznici su pokazali dobar nivo znanja i različitih veština (znanje stranih jezika, kompjuterska pismenost i drugo).