Završna konferencija “Open Days 2007” u Briselu

Brisel, Belgija, 11. oktobar – Poslednjeg dana “OPEN DAYS 2007”, u prepodnevnim časovima predstavnici Kancelarije za evropske poslove, prisustvovali su seminaru u Direktoratu za finansijsku kontrolu, o novim aspektima konstruisanja finansijskog sistema korišćenja pretpristupnih fondova. – Po pitanju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, istaknuta je potreba uspostavljanja i podizanja kvaliteta planiranja, upravljanja i kontrole korišćenja pretpristupnih fondova, saglasno evropskim standardima. Ako želi da iskoristi pretpristupne fondove, naša zemlja hitno treba da usvoji ove modele. Naša najveća vrednost jesu obučeni ljudi, istakao je Predrag Novikov.

U poslepodnevnim časovima u Evropskom Parlamentu zvanično je završena ovogodišnja Evropska sedmica regiona i gradova, u kojoj se predstavilo preko 200 regiona i više od 5000 učesnika. Pokrajina Vojvodina je najavila učešće i naredne godine, dok je u završnoj reči, predsednik Evropskog Parlamenta Hans Gert Potering istakao da se EU temelji na principu solidarnosti, i da bogatije zemlje moraju pomoći slabije razvijene, jer je to uslov za kreiranje zajedničke prosperitetne budućnosti na našem kontinentu.