zjava Srđana Mačkića, šefa Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, o nastupu na Evropskoj nedelji regiona i gradova 2019.

Izjava Srđana Mačkića, šefa Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, o nastupu na Evropskoj nedelji regiona i gradova 2019.