Info dan o preduzetništvu za studente

Studenti Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici imali su priliku da, u okviru Info dana o preduzetništvu, čuju korisne i praktične informacije o programima Evropske unije, kao i onim domaćim programima, koji se odnose na pomoć u otvaranju sopstvenog preduzeća i pokretanju privatnog biznisa.

O programu ERASMUS za mlade preduzetnike govorila je Snežana Pupovac, EU Info point Novi Sad, o programu COSME Dražen Lovrić, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, dok je o godini preduzetništva i podršci koju nudi Razvojna Agencija Bačka studentima govorila Nikolina Pupavac.

 

Snežana Pupovac je, pored informacija o delatnostima EU Info kutka u Novom Sadu, u okviru sažete prezentacije, dala osnovne informacije, kao i adrese na koje mogu da se obrate početnici u biznisu. To su: Evropska i mreža preduzetništva Srbije, Vodič za razvoj biznisa u Evropi, Preduzetnički servis, kao i Razvoj e-poslovanja. Posebno je bilo reči o Programu prekogranične saradnje i razmene, kao dobroj šansi da se uči od iskusnijih, kao i osnovnim koracima potrebnim za prijavljivanje na programe.

 

Horizont 2020, Erasmus+, COSME i Kreativna Evropa su programi, kako je predočio Dražen Lovrić, koji dolaze direktno iz Brisela. COSME je posebno interesantan, jer stimuliše preduzetništvo kroz olakšan pristup finansijama. On je podsetio da to da Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i prati sprovodjenje EU programa, kao i da organizuje obuke za zainteresovane korisnike. Dan Otvorenih vrata u Fondu, kada mogu da se dobiju bliže informacije, je petkom od 10 do 13 sati.

 

Nikolina Pupavac je izrazila nadu da će Vlada Srbije i narednu godinu proglasiti Godinom preduzetništva i predočila da, na žalost, ima mnogo više programa za pomoć mladim preduzetnicima, nego aplikacija na konkurse. Ona je pozvala studente, koji već sada razmišljaju o pokretanju svog biznisa da im se obrate za pomoć u artikulisanji njihove ideje, sačinjavanju biznis plana i svemu što je potrebno za uspešan strart u poslovnom svetu.