Kanali donose posao i dovode investicije

Novi Sad, 23. maj – Kao predstavnik Izvršnog veća AP Vojvodine, Predrag Novikov direktor Kancelarije za evropske poslove, posetio je institucije Holandije i učestvovao na radnim sastancima povodom priprema za implementaciju projekta «Waterways Forward», koji okuplja predstavnike iz Holandije, Belgije, Španije, Italije, Britanije, Nemačke, Irske i Mađarske. Cilj projekta «Waterways Forward» je kreiranje programa u vezi sa rekonstrukcijom i modernizacijom kanalske mreže, kao i njenog korišćenja za promovisanje ekonomskog razvoja i većih investicija.

– Kanalska mreža na teritoriji AP Vojvodine svakako predstavlja veliki ekonomski potencijal naše zemlje. Iskustva Holandije su pokazala da jačanje ove mreže, uz uvažavanje zaštite životne sredine, pomaže novom zapošljavanju, novim investicijama, jačanju transportnih potencijala, turizma. Predviđen iznos ovog projekta je 4 miliona evra i naša želja je da uz učešće JP «Vode Vojvodine», Univerziteta i drugih institucija, učinimo sve da se ti potencijali i iskoriste – rekao je Predrag Novikov na sastanku. Tokom sastanaka sa predstavnicima Nemačke i Holandije, razgovarano je i o našoj inicijativi da se Svetska konferencija o kanalima 2009. godine održi u našoj zemlji. Za realizaciju ovog značajnog događaja obezbeđena je podrška relevantnih ministarstava, privredne komore, turističkog saveza i ostalih potrebnih institucija. Ovogodišnja Svetska konferencija o kanalima biti održana u Kanadi.