Kanjiža želi da pomogne opštine u EU projektima

U sklopu redovnih susreta s predstavnicima lokalnih samouprava po Vojvodini, 06.12.2018. predstavnici Fonda” Evropski poslovi”, Milan Čežek i Zoran Pavić, kao i predstavnici Razvojne agencije Vojvodine Živko Planić i Tanja Simić posetili su opštine Čoku i Kanjižu.

U Čoki domaćin im je bila Stana Đember predsednica opštine, kao i Mihajlo Popović, pomoćnik predsednika opštine.

Na zahtev čelnika opštine, dogovoreno je da se blagovremeno obave stručne obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ sa glavnim ciljem osposobljavanja učesnika za upravljanje fondovima EU i samostalnog formulisanja predloga projekata, a sve radi strateškog pozicioniranja istih u okviru definisanih prioriteta i mera.

U Kanjiža su goste dočekali Robert Fejstamer predsednik opštine, Kornelija Fejstamer rukovodilac odeljenja i njihovi saradnici. Opština Kanjiža, kao jedna od vodećih opština što se tiče apliciranja i realizacije evropskih projekata, iskazala je želju da u narednom periodu pomogne ostalim lokalnim samoupravama koje imaju potrebu za većim učešćem u narednim pozivima prema programima prekogranične saradnje.

Dogovorena je neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom i RAV-om kako bi se opštine što bolje upoznale sa savremenim trendovima, pozivima i alatima koji će im pomoći u privlačenju stranih investicija sa jedne strane, a sa druge strane , u korišćenju evropskih fondova u što većem obimu.