KEP organizovao konferenciju posvećenu predlogu zakona o javnim nabavkama

U organizaciji Kancelarije za evropske poslove, a zahvaljujući saradnji sa Upravom za javne nabavke Republike Srbije, u velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine održana je Konferencija o predlogu Zakona o javnim nabavkama. Govornici su bili predstavnici republičke Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava ponuđača. Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke je predstavio novine koje će uvesti novi zakon, i posebno je najavio Portal za javne nabavke, na kojem će se ubuduće oglašavati javne nabavke, koji neće naplaćivati oglašavanje. U obraćanjima je navedeno kako novi zakon takođe uvodi pojam službenika specijalizovanog za javne nabavke, koji će biti obučen i sertifikovan od strane Uprave za javne nabavke, a prisutne predstavnike lokalnih samouprava, tridesetak opština širom Vojvodine i grada Niša, zanimale su pojedinosti koje će novi Zakon o javnim nabavkama doneti.

– Naš zadatak je da promovišemo sve zakone koji nas približavaju standardima i zakonskoj regulativi Evropske unije. Što pre krenemo u proces usaglašavanja, bolje je za nas. Zakon o kojem je bilo reči predstavlja izuzetno važnu kariku i sigurno predstavlja korak napred u odnosu na sadašnje rešenje. Poseban je interes i da se po pitanju realizacije projekata koji su finansirani iz pretpristupnih fondova Evropske unije uskladi domaća i evropska regulativa, kako bi se sami projekti realizovali na što uspešniji način, naveo je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove. U razgovoru sa predstavnicima Uprave za javne nabavke, Novikov se založio da se razmotri mogućnost da se posebnim aneksom zakona u slučaju nabavke dobara vezanih za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, primenjuje evropska regulativa, kako bi se izbegle eventualne teškoće u tumačenjima. Takođe, «kolege iz Uprave za javne nabavke zamolio sam da se razmotri mogućnost oglašavanja tendera i davanja svih informacija u vezi sa javnim nabavkama i na jezicima nacionalnih manjina. Uvažavanje različitosti predstavlja evropsku, ali i vojvođansku tekovinu, koju time želimo i da očuvamo», rekao je Novikov.