KEP organizovao obuku za pokrajinsku administraciju

Na osnovu saradnje Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine, Ambasade Češke kao zemlje predsedavajuće Evropskom unijom, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i ISAC Fonda, u Novom Sadu je održan radni susret – seminar sa temom korišćenja šansi i suočavanja sa izazovima evropeizacije u zemlji.

Strateški interes AP Vojvodine je da ubrza proces obuke svoje administracije kako bi iskoristili šanse u oblastima jačanja regionalne saradnje, korišćenja pretpristupnih fondova, kao i realizacije incijativa po pitanju uvođenja evropskih standarda u različitim sferama privrednog i društvenog života. Značajna je i poruka da su na ovom seminaru prisutni predstavnici kako republičkog, tako i pokrajinskog nivoa, i zemlje koja predsedava EU. Na ovom poslu svi treba da radimo zajedno jer jedino tako možemo ojačati evropski put u zemlji. Istakao bih i važnost činjenice da smo danas okupili i kolege iz pokrajinskih sekretarijata koji su zaduženi da sprovode evropsku politiku u okviru svojih zaduženja i nadležnosti, istakao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.