Komesar Eliza Fereira ugostila predstavnike 50 regiona među njima i Kancelarija APV

U Briselu je 18. februara 2020. godine u sedištu Evropske komisije održan redovni godišnji sastanak komesara zaduženog za koheziju i reforme Elize Fereire i predstavnika regionalnih kancelarija u Briselu. Sastanku su prisustvovali predstavnici oko pedesetak regionalnih kancelarija, a među njima i predstavnici AP Vojvodine u Briselu.
Komesar Fereira je istakla da se nada uspešnoj saradnji sa predstavnicima regiona u toku svog mandata, posebno jer se većina kohezionih politika sprovodi upravo na nivou lokalnih i regionalnih vlasti. Apostrofirano je da akcenat budućih kohezionih politika, posebno u svetlu Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF), treba biti u okviru politika i projekata zaštite životne sredine, odnosono borbe protiv negativnih efekata klimatskih promena. Komesar je govorila o budućim izazovima tranzicije ekonomije u kojem EU ima za cilј da sa klasične/industrijske ekonomije pređe na zelenu ekonomiju.
Predstavnici regiona iz zemalјa članica EU, izrazili su zabrinutost u vezi sa najavom smanjenja kohezionog budžeta u predstojećem MFF, a u korist Evropskog investicionog fonda. Direktor kancelarije Koruške (Austrija) pozvala je komesara da se u toku predstojećeg mandata, između ostalog, usredsredi na intenziviranje prekogranične saradnje, posebno u okviru instrumenta Evropsko grupisanje za teritorijalnu saradnju (EGTC). Predstavnici regiona Košice su istakli da su kohezioni fondovi veoma važni u politikama zadržavanja mladih u regionima Slovačke, odnosno u cilјu čuvanja radnih mesta. Region Helsinki iz Finske, ukazao je komesaru na važnost podrške politikama inovacija.
Predstavnici APV razmenili su kontakte sa kabinetom novoizabranog komesara, kao i sa pojedinim predstavnicima regionalnih kancelarija.