Nastavak saradnje Vlade AP Vojvodine i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine nastavlja dosadašnju uspešnu saradnju sa pokrajinskim sekretarijatima. Nakon veoma uspešne i posećene Info sesije održane tokom novembra meseca i posledične velike

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine nastavlja dosadašnju uspešnu saradnju sa pokrajinskim sekretarijatima. Nakon veoma uspešne i posećene Info sesije održane tokom novembra meseca i posledične velike zainteresovanosti prisutnih za dodatnim vidom edukacije na temu pripreme projekata iz oblasti kulture i medija koji bi se finansirali iz evropskih sredstava, na poziv Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje održana je još jedna u nizu obuka za jačanje institucionalnih kapaciteta predstavnika pokrajinske administracije pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Takođe, predstavnici institucija kulture i medija koje se javljaju kao indirektni korisnici Pokrajinskog sekretarijata imali su prilike da se bliže upoznaju sa procedurom za pripremu projekata koji se mogu finansirati iz sredstava Evropske unije. Obuka je imala jasno definisan cilj u vidu analize i razrade mogućih projektnih ideja sa kojima bi se konkurisalo u narednom periodu prema EU fondovima. Tokom radionica su se obrađivale teme poput digitalizacije arhivske građe, uključivanje marginalizovanih društvenih grupa u kulturna dešavanja, kao i saradnja između medija i pozorišne umetnosti u radu sa mladima.

Polaznici su se bliže upoznali sa strukturom predstojećih programa Zajednice namenjenih sektoru kulture i medija u naredom budžetskom periodu Evropske unije od 2014. do 2020. godine pod nazivom Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke, uz osvrt na Instrument za pretpristupnu pomoć i programe prekogranične saradnje koji će biti na raspolaganju korisnicima sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine. Polaznici su kroz interaktivne radionice radili na razvijanju određenih veština i znanja koji su neophodni za samostalnu pripremu predloga projekata, a u skladu sa pravilima koja propisuje Evropska unija, dok su istovremeno radili na razvijanju projektnih ideja uz asistenciju predstavnika Fonda „Evropski poslovi“. Stečena znanja poslužiće za formiranje kvalitetnih partnerstava i projekata u cilju pripreme i promovisanja kulturnih i medijskih sadržaja u Vojvodini.