Nastavak saradnje sa Donjom Austrijom u Briselu

U predstavništvu Donje Austrije u Briselu, održan je susret direktorice Ilse Penders-Štadlman sa predstavnicima AP Vojvodine 24. maja 2017. godine. Dosadašnji odnosi između predstavništava dve regije u Briselu su bili bazirani na institucionalnoj saradnji u oblasti evropskih politika, posebno kroz Evropski komitet regija. Šef kancelarije APV u Briselu Srđan Mačkić izrazio je interes naše pokrajine za dalju institucionalnu saradnju kako bi administracija  AP Vojvodine još više doprinela evropskim integracijama Republike Srbije, posebno na nivou regionalnih politika.

AP Vojvodina i Donja Austrija nisu do sada formalizovali saradnju kroz potpisivanje međuregionalnih sporazuma, što svakako ne sprečava da dve regije intenziviraju saradnju u različitim oblastima. Shodno tome, tokom sastanka je razgovarano o saradnji u različitim EU projektima, te će u narednom periodu biti definisano na kojim projektima dve regije mogu nastupiti zajedno.

Donja Austrija prethodnih godina beleži zavidan ekonomski rast, kao rezultat ekonomske strategije koju je ova regija donela pre par godina. Takođe, ova strategija je prepoznata širom Evrope i nagrađena od strane različitih evropskih institucija. Razgovarano je o detaljima strategije, kao i o prenošenju znanja i iskustava u cilju poboljšanja ekonomskog stanja u APV na čemu će dve administracije raditi u narednom periodu. Pored toga, domaćin sastanka je predstavila i novoformirani Evropski institut koji će raditi u okviru Dunavskog univerziteta u Kremsu.

Ilse Penders-Štadlman je uputila poziv predstavnicima AP Vojvodine na jedan od najznačajnijih događaja ove godine u Donjoj Austriji, Ekonomski forum Vahau, koji se održava 10. i 11. juna 2017, a na kojem će delegaciju Srbije predvoditi Ivica Dačić, predsednik Vlade u tehničkom mandatu i ministar spoljnih poslova.