Nastavak 7. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ preko Zoom aplikacije

Nakon letnje pauze, u petak 11.09.2020. godine, nastaviće se predavanja u okviru 7. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ preko Zoom aplikacije. Polaznici će se na predstojećim predavanjima upoznati detaljno sa Intereg IPA programima prekogranične saradnje koji su dostupni relevantnim institucijama na teritoriji Vojvodine. Predavač je Dejan Vujinović, programski menadžer Antene zajedničkog sekretarijata Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Nastavna disciplina o IPA programima deo je trećeg modula pod nazivom „Programi Evropske unije“.