Na osnovu Sporazuma o saradnji, potpisanog između Grada Užica i Kancelarije za evropske poslove, direktor KEP Predrag Novikov boravio je u poseti Užicu. Kako su osnovni ciljevi memoranduma uspostavljanje procedura za unapređenje saradnje i koordinacije između Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Užica na jačanju procesa regionalizacije u našoj zemlji, promociji evropskih fondova, kao i promociji zajedničkih evropskih vrednosti i ideja, ova poseta je tim temama bila i posvećena.

Uz to, još neki gradovi naše zemlje su zainteresovani za intenziviranje saradnje sa Kancelarijom za evropske poslove, pa je tako organizovana i poseta Kragujevcu. Direktor Novikov je imao i medijske nastupe na lokalnim televizijama, u Užicu TV 5, a u Kragujevcu je to Kragujevačka televizija.