Obuka “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”

Na poziv Udruženja Novosadske ženske inicijative iz Novog Sada predstavnice Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Jovana Rapajić, Dejana Luković, Mina Radmilović Pjevac i Tijana Krstić Maravić, održale su trodnevnu obuku “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” u prostoru Udruženja.

Kroz primere dobre prakse, približena su im pravila pisanja i apliciranja na pozive za dostavljanje predloga projekata koje finansira EU. Polaznici su u okviru vežbi, napisali tri predloga odličnih projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na Intereg IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i Hrvatska – Srbija. Na kraju obuke, dodeljeni su im sertifikati o uspešno završenoj obuci.