Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana predstavnicima Udruženja vaspitača Novi Sad

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine Vojvodine, Tijana Krstić Maravić i Jelena Radosavljević, su predstavnicima Udruženja vaspitača Novi Sad održale obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Cilj obuke bio je razvijanje stavova i veština vaspitača različitih predškolskih ustanova, kako bi bili u mogućnosti da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju evropskih projekata.

Tokom trodnevne obuke, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima konkurisanja za bespovratna sredstva koje nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, kao i da nauče metodologiju pisanja predloga projekata. U okviru informativnog dela, predstavljeni su programi prekogranične saradnje, pre svega IPA CBC Mađarska-Srbija 2014-2020 i IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020, kao i programi Evropske Unije, sa akcentom na Erazmus +, koji pokriva oblast obrazovanja, mladih i sporta. Na praktičnom delu obuke, polaznici su se oprobali u osmišlјavanju osnovnih elemenata projekta, kroz analize pristupa logičkog okvira. Kao rezultat, dobijenje su četiri projektne ideje. Poslednji dan je obrađena tema budžetiranja evropskih projekata, i na kraju je prikazana struktura aplikacionog formulara.