Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za profesore Univerziteta u Novom Sadu i zaposlene u drugim obrazovnim institucijama

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su još jednu u nizu obuka za pisanje predloga projekata na inicijativu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Polaznici ove trodnevne obuke bili su, većinom, zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i zaposleni u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad koji imaju manje ili veće iskustvo u ovoj oblasti, tako da je akcenat bio na samostalnom formulisanju projektne ideje i njenom strateškom pozicioniranju u okviru definisanih prioriteta IPA programa prekogranične saradnje. U toku obuke, kreirani su predlozi projekata u okviru Mere bezbednija i sigurnija Evropa, kao i u okviru Mere podsticanja otpornosti zdravstvenih sistema u pograničnoj oblasti.