Obuka “Mogućnost finansiranja putem EU fondova” u Udruženju distrofičara Južnobačkog okruga

Na zahtev Udruženja ”Vratimo deci radost u pokretu” iz Zrenjanina, predstavnica Fonda ”Evropski poslovi” APV Jelena Tošković, održala je trodnevnu obuku pod nazivom ”Mogućnost finansiranja putem EU fondova” od 11 – 13. aprila 2018. godine.

Polaznicima su predstavljeni programi koji su dostupni Republici Srbiji, kao i AP Vojvodini, s tim što je fokus stavljen na INTEREG IPA programe, odnosno, programe prekogranične saradnje koje finansira EU.

Kao i na svakoj trodnevnoj obuci, i ovde su polaznici bili podeljeni u nekoliko grupa, jer jedan od ciljeva je, da pored klasičnog predavanja, polaznici učestvuju u vežbama, kako bi se na praktičan način upoznali sa pravilima pisanja i apliciranja projekata koje finansira EU.

Prvog dana polaznici su osmislili 3 projektna predloga, izabrali su potencijalne partnere sa naše strane, kao i potencijalne partnere iz susednih zemalja sa programa na koji imaju pravo da apliciraju. Drugog dana obuke predstavljen im je dokument od izuzetnog značaja prilikom pisanja projekata, a to je logička matrica, koju su u sklopu vežbi i popunjavali.

Poslednjeg dana polaznicima je predstavljena tema koja je većini i najinteresantnija, a to je budžet. Nakon teorijskog dela, polaznici su uradili vežbu i zajedno sa predavačem je rezimirali.

Na kraju obuke, 3 grupe su razvile 3 odlična projektna predloga sa kojima bi imali mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA program program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i INTEREG IPA program program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Polaznicima su takođe dodeljeni i sertifikati o uspešno završenoj obuci.