Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Jelena Tošković i Jelena Radosavljević Rovčanin, održale su trodnevnu obuku „Mogućnost finansiranja putem EU fondova” zaposlenima u KLER-u Srbobran, kao i predstavnicima Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Centra za socijalni rad, te zaposlenima u tri osnovne škole i jedne gimnazije i srednje škole iz ove opštine.

Polaznicima su na samom početku predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA Programe prekogranične saradnje. Suština obuke bila je u tome kako napisati predlog projekta, korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Kako bi se obuka praktično usvojila, polaznici su podeljeni po grupama u skladu sa svakodnevnim radnim aktivnostima. Kao rezultat grupe iz nevladinog sektora, proizašao je projekat u kom su aktivnosti bile usmerene na adekvatno opremanje prostora za usluge dnevnog boravka namenjenog osobama sa invaliditetom, a druga grupa u kojoj su bili predstavnici iz sektora osnovnog i srednjeg obrazovanja pisala je predlog projekta koji za cilj ima prevenciju i podizanje svesti omladine i roditelja o štetnosti psihoaktivnih supstanci. Poslednjeg dana su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.