Obuka o korišćenju evropskih fondova i pisanju projekata po EU pravilima u Odžacima

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su dvodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova- deo I “ u opštini Odžaci, koja je imala za cilj podizanje kapacite

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su dvodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova- deo I “ u opštini Odžaci, koja je imala za cilj podizanje kapaciteta za korišćenje dostupnih sredstava iz Evropske Unije. Kroz interaktivan radioničarski rad, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa jednim od dva osnovna elementa upravljanja projektnim ciklusom – logičkom matricom. U cilju pripreme za predstojeće pozive važno je da učesnici nauče i drugi važan alat – budžetiranje projekta.