Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstva za saradnju za konkursne rokove u 2022. godini

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni elektronski formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstava za saradnju za prve konkursne rokove u 2022. godini (rokovi 23.02. i 23.03. 2022. godine).

Elektronskim formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Za više informacija možete posetiti sajt https://erasmusplus.rs/objavljeni-formulari-za-erazmus-projekte-mobilnosti-i-partnerstva-za-saradnju-za-konkursne-rokove-u-2022-godini/ .