Održana obuka Mogućnosti finansiranja putem EU fondova u Pokrajinskoj vladi Vojvodine

Za zaposlene u Pokrajinskoj vladi Vojvodine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Tamara Glišić Krivošija i Sanja Čuturilov Veselinović, predstavile su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.

Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.