Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u opštini Odžaci

U cilju unapređenja mera podrške usmerenih ka jedinicima lokalnih samouprava i realizacije pripremnih aktivnosti za bolje korišćenje mogućnosti koje proizilaze iz novog Višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period 2021–2027. godine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u lokalnoj samoupravi Odžaci.
Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine predstavile su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.
Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.