Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u osnovnoj školi „Đura Daničić” u Novom Sadu

Na zahtev Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, u prostorijama osnovne škole „Đura Daničić”, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Tamara Glišić i Tijana Krstić Maravić su, u periodu od 9. do 11. marta 2016. godine, održale obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za usavršavanje nastavnog osoblja za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.

Tokom trodnevne obuke, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima konkurisanja za bespovratna sredstva koje nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, kao i da nauče metodologiju pisanja predloga projekata. U okviru informativnog dela, predstavljeni su programi prekogranične saradnje, pre svega IPA CBC Mađarska-Srbija 2014-2020 i IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020, kao i programi Evropske Unije, sa akcentom na Erazmus + program koji predstavlja objedinjeni program Evropske unije za oblast obrazovanja, obuka, mladih i sporta. Praktičan deo obuke se fokusirao na izgradnju stavova i veština kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskih organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta uvažavajući ograničenja propisana pravilima Evropske unije. Kao rezultat, dobijeno je pet projektnih ideja koje se mogu plasirati na neke od konkursa Evropske unije koji će biti otvoreni u narednom periodu.