Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana je na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao jedna u nizu obuka za osposobljavanje za pripremu evropskih projekata.

Trodnevnu obuku, u periodu od 25. do 27. novembra 2015. godine, su prošla 22 polaznika. Polaznici su profesori i asistenti sa fakulteta na kom je obuka i održana.

Tokom prvog dana polaznici su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima finansiranja iz programa Evropske unije, dok je poseban akcenat stavljen na IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, kao i na programe Evropske unije, „Erasmus+“ i „Horizon 2020“. Tokom drugog dana obuke polaznici su imali prilike da se oprobaju u pripremi prekograničnih projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice. Obuka je rezultirala sa tri projektne ideje. Poslednji dan se govorilo o budžetiranju projekata, kao i o sadržaju aplikacionih formulara.