Održana obuka „Razvoj preduzetničkih projekata – dostupnost EU fondova, priprema i pisanje predloga projekata“ u sklopu akcije „Podrška ženama u preduzetništvu“

U organizaciji Informacionog kutka Evropske unije u Novom Sadu, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Fondom „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, održana je obuka „Razvoj preduzetničkih projekata – dostupnost EU fondova, priprema i pisanje predloga projekata“, u sklopu akcije „Podrška ženama u preduzetništvu“. Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Andrija Aleksić i Jano Puškar, učestvovali su kao predavači u realizaciji obuke održane u prostorijama Regionalne razvojne agencije Bačka, u periodu od 02. do 04. novembra 2016. godine.

Obuka čija su ciljna grupa žene, sadašnje i buduće preduzetnice, izazvala je veliko interesovanje žena iz svih krajeva Vojvodine. Učesnice su imale priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima i načinom konkurisanja za bespovratna sredstva koja nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, sa fokusom na oblast preduzetništva. Obuka je održana sa ciljem da se žene podstaknu da se bave preduzetništvom, da im se pruži podrška u osnivanju sopstvenog biznisa, kao i da se podrži razvoj i unapređenje veština neophodnih za pisanje predloga projekata.

Tokom prvog dana obuke, predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka, Nikolina Pupavac, govorila je o Motivaciji za preduzetništvo i pokretanju sopstvenog biznisa i o Ženama u preduzetništvu. Drugog dana obuke predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine govorili su o dostupnim lokalnim, regionalnim i EU programima za finansiranje projekata, sa akcentom na preduzetništvo, i o Evropskoj mreži preduzeništva.  U okviru informativnog dela, predstavljeni su programi Evropske unije, programi prekogranične saradnje, sa posebnim osvrtom na oblast preduzetništva, kao i Evropska mreža preduzetništva. Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznica kako bi se osposobile da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta, uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije. Poslednjeg dana polaznice su imale priliku da se detaljno upoznaju sa budžetiranjem evropskih projekata, kao i strukturom i koracima za popunjavanje aplikacionog formulara za neki od evropskih projekata.