Održana obuka Udruženju vinara i vinogradara Fruške gore za korišćenje EU fondova

U periodu od 11 do 13. septembra 2013. godine predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine su održali trodnevnu obuku za predstavnike Udruženja vinara i vinogradara Fruške gore u cilju njihove pripreme za korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije.

Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ pružila je polaznicima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom i dala informacije o prethodnim i budućim rezultatima ostvarenim kroz Instrument za pretpristupnu pomoć i Programe Zajednice. Pored teorijskog, uključen je i praktičan deo te su polaznici kroz različite vežbe naučili da popune logičku matricu sa ciljevima, rizicima i indikatorima i budžet projekta kao dva ključna dela aplikacije.