Održana obuka u Građevinskoj direkciji Srbije za korišćenje EU fondova

Na osnovu poziva Građevniske direkcije Srbije i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnos

Na osnovu poziva Građevniske direkcije Srbije i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ .

Tokom obuke, polaznici su se bliže upoznali sa programima koji su na raspolaganju našoj zemlji u periodu od 2014. do 2020. godine, kao i sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru IPA programa prekogranične saradnje. Metodologija pisanja projekata po standardima Evropske unije zauzela je ključno mesto u radionici kada su učesnici seminara kroz teorijski pregled i praktične zadatke, imali prilike da rade na razvoju određenih projektnih predloga koristeći alatke pristupa logičkog okvira. Takođe, kroz praktičan primer, predstavljeni su neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Cilj obuke bio je da polaznici, u saradnji sa predavačima, razviju svoje projektne ideje na različite teme kako bi samostalno konkurisali na predstojeće pozive Evropske unije.