Održana obuka u Kulturnom centru Bačka Palanka

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održale su trodnevnu obuku u periodu od 10. do 12. juna 2020. godine u Kulturnom centru Bačka Palanka. Ovo je četvrta po redu obuka koja se, od početka ove godine, organizuje. Obuci su prisustvovali zaposleni iz Opštine Bačka Palanka kao i zaposleni iz samog Kulturnog centra. Polaznicima su, na samom početku, predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje. Polaznici su naučili koje institucije imaju mogućnost da, kroz saradnju sa partnerskim institucijama iz regiona, kao i zajedničkim pisanjem predloga projekata, apliciraju za bespovratna sredstava iz fondova EU.

Cilj obuke bio je da se napiše predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice – prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe – u okviru kojih su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednjeg dana obuke, polaznici su se upoznali sa budžetiranjem projekta – što su kroz niz primera i praktično savladali. Na kraju obuke, osmišljena su 3 odlična predloga projektnih ideja sa kojima se može aplicirati na neke od dostupnih INTERREG IPA programa prekogranične saradnje. Po završetku obuke polaznicima su dodeljeni sertifikati.