Održana obuka u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode za korišćenje EU fondova

U periodu od 19 do 21. novembra 2014. godine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku za predstavnike Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u cilju njihove pripreme za korišćenje sredstava iz EU fondova.

Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ pružila je polaznicima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom, kao i informacije o prethodnim i budućim rezultatima ostvarenim kroz Instrument za pretpristupnu pomoć i Programe Zajednice. Pored teorijskog, uključen je i praktičan deo te su polaznici kroz različite vežbe naučili da popune logičku matricu sa ciljevima, rizicima i indikatorima i budžet projekta, kao dva ključna dela aplikacije.