Održana poslednja obuka za predstavnike obrazovno-vaspitnih ustanova za pripremu evropskih projekata u prvom polugodištu školske 2014/2015. godine

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice tokom prošle nedelјe održali su poslednju u

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice tokom prošle nedelјe održali su poslednju u nizu obuka predviđenih za prvo polugodište školske 2014/2015. godine, a namenjenih predstavnicima vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Obuka pod nazivom „Fodnovi Evropske unije: od ideje do realizacije“ za osposoblјavanje u pripremi evropskih projekata održana je u prostorijama Doma učenika srednjih škola u Subotici gde je prisustvovalo ukupno 28 predstavnika 11 institucija sa područja opština Subotica i Bačka Topola.

Tokom prvog dana polaznici su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima finansiranja iz programa Evropske unije kao što su Erazmus+, Evropa za građane i građanke i Kreativna Evropa, dok je poseban akcenat stavlјen na Instrument za pretpristupnu pomoć i programe prekogranične saradnje koji su relevantni za oblast Severno-bačkog okruga – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija. Drugi dan obuke polaznici su bili u mogućnosti da se oprobaju u pripremu prekograničnih projekata koristeći alate poput drveta problema, drveta cilјeva i logičke matrice. Polaznici su kroz aktivno učešće i rad u grupama svoje projektne ideje uobličili u skladu sa smernicama predavača. Obuka je rezultirala sa pet projektnih ideja u oblasti zaštite životne sredine, obogaćivanja vannastavnih i sportskih sadržaja u školama, kao i rada sa decom iz marginalizovanih društvenih grupa. Sve projektne ideje se zasnivaju na korišćenju lokalnih resursa i usmerene su na rešavanje lokalnih problema. Poslednji dan se govorilo o budžetiranju projekata, kao i o procedurama za podnošenje predloga projekata. Svoja iskustva u pripremi i implementaciji evropskih projekata polaznicima je predstavio i Otvoreni univerzitet iz Subotice sa nekoliko projekata u oblasti neformalnog obrazovanja.

Obuku je tokom 2014. godine prošlo 126 polaznika iz 53 institucije iz Vojvodine u okviru 5 obuka koje su se održale u Kanjiži, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Vršcu i Subotici. Predviđeno je da se obukama do kraja školske 2014/2015. godine obuhvati preko 270 polaznika iz 106 institucija u 9 opština širom Vojvodine. Početak drugog ciklusa obuka očekuje se u februaru 2015. godine.