Održana prva u nizu obuka za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine za pripremu uspešnih evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, održali su prvu u nizu obuka

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, održali su prvu u nizu obuka pod nazivom „Fondovi Evropske unije: od ideje do realizacije“ za predstavnike vaspitno-obrazovnih institucija na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Obuka je održana u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži, a interesovanje za prisustvo na obuci iskazalo je 9 institucija sa područja opština Kanjiža, Čoka i Senta.

Pored bogatog iskustva u radu sa različitim donatorima, tokom tri dana intenzivne obuke, polaznici su kroz predavanja i radionice imali mogućnost da se bliže upoznaju sa metodologijom pripreme evropskih projekata u skladu sa principom logičkog okvira kao jednog od polaznih osnova u pripremi projekata, kao i da prošire svoje postojeće znanje na ovu temu. Prisutnima su predstavlјeni IPA programi prekogranične saradnje koji su aktuelni za područje Banata, kao i program Evropske unije za oblast obrazovanja, obuka, mladih i sporta – Erazmus +. Takođe, polaznici su imali mogućnost da aktivno učestvuju u radu i svoje ideje za projekte uobliče u skladu sa datim smernicama. Kao rezultat trodnevnog rada, uz pomoć predstavnika Fonda „Evropski poslovi“ i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice osmišlјene su 4 projektne ideje u skladu sa prioritetima obrazovno-vaspitnih ustanova i samih evropskih programa, a u oblasti obogaćivanja vannastavnih sadržaja za učenike i njihovo uklјučivanje u akcije očuvanja životne sredine i bilјnih i životinjskih vrsta u njihovim lokalnim sredinama. Sve projektne ideje se zasnivaju na korišćenju lokalnih resursa.

Obuku koja je obeležila početak ove sveobuhvatne akcije edukacije svečano su zatvorili g. Siniša Lazić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ i g. Mihalј Nјilaš, podpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar, konferencijom za štampu poslednjeg dana obuke. Predviđeno je da se obukama do kraja školske 2014/2015. godine obuhvati preko 270 polaznika iz 106 institucija u 9 opština širom Vojvodine. Sledeća obuka će se realizovati u Sremskoj Mitrovici.