Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine već godinama uspešno sprovodi Specijalistički program „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji je finansiran sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.
Polaznici petog ciklusa Specijalističkog programa upravo su završili radnu posetu Gorenjskoj regiji, u Republici Sloveniji. Naime, kao i prethodnih godina, a na osnovu razgranate regionalne saradnje, kao deo Specijalističkog programa organizovano je studijsko putovanje, s posebnim naglaskom na obilazak uspešnih projekata realizovanih uz EU finansijsku podršku.
Pored predstavnika Fonda, učesnici studijskog putovanja bili su polaznici pete generacije Specijalističkog programa koji se ovog puta realizuje u saradnji sa Univerzitetom Edukons iz Sremske Kamenice. Polaznici su, inače, predstavnici lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća, institucija kulture, zatim zaposleni u pokrajinskim institucijama i predstavnici civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine.
Delegaciju su predvodili Vidosava Enderić, direktorica Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Nikola Žeželј, direktor Razvojne agencije Vojvodine, Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine, te Duško Ćutilo, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raselјenim licima.

Dobrodošlicu u Gorenjskoj regiji poželeo je Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, zatim Jelena Vidović, projektni menadžer koja je tom prilikom predstavila nekoliko EU projekata koje je agencija uspešno realizovala, kao i Tamara Mravinec, pomoćnica vođe projekta u Gorenjskoj razvojnoj agenciji.

Tokom boravka u Gorenjskoj regiji polaznici su imali priliku da posete brojne uspešno realizovane EU projekte. Među njima je Centar Triglavskog narodnog parka Bohinj, Pčelarski dom Gorenjske, energetska sanacija bazena unutar projekta REAAL, „Co-working“ centar Kovačnica, a takođe, predstavlјen je i  EKO hotel u Bohinju, kao i kreativni centar u Kranju.

Našu delegaciju primio je gradonačelnik grada Bleda, Janez Fajfar, zatim zamenik gradonačelnika Kranja, Janez Černe, direktor Zavoda za sport Kranj, Branko Fartek, projektni menadžer Turizma Bohinj, Jana Vilman, kao i direktor Pčelarskog doma Gorenjske, Alen Grilo sa svojim saradnicima.

Poslednjeg dana studijske posete, organizovani su okrugli stolovi i tom prilikom polaznici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije Gorenjske na temu pisanja zajedničkih projekata s kojima bi se apliciralo pred EU fondovima, a sa posebnim osvrtom na Jadransko – jonski i Dunavski transnacionalni program na temu ruralnog razvoja, turizma i privrede.