U sklopu 4. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove” koji organizuje Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom Educons iz Sremske Kamenice, u subotu je Klemen Strmšnik, gostujući predavač iz Slovenije, održao  predavanje na temu ’’Iskustva u pripremi i realizaciju EU projekata iz Slovenije’’.

Gospodin Strmšnik je predstavio fondove koji su dostupni Sloveniji, na koje izazove su oni nailazili u pretpristupnom procesu, zatim kako u praksi izgleda prijava projekata (na šta sve treba obratiti posebnu pažnju), s posebnim osvrtom na podatak „da uspešno predata prijava ne znači i dobijen projekat“. Naglašena je važnost projektnog tima i koje su to sklonosti koje treba da ima projektni vođa.

 

Detaljno je predstavio primere dobre prakse među kojima su projekat VINARIUM, projekat Regionalni centar kreativne ekonomije – RCKE, projekat BIBLIOTEKA STVARI, projekat CURS COLAPIS i mnoge druge.