Održan drugi sastanak Koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova

U organizaciji Fonda ’’Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, održan je drugi po redu sastanak Koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova. Predstavnici Koordinacione grupe su na sastanku upoznati sa novim pozivom „Socijalno ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“, koji je izazvao veliku zainteresovanost među prisutnima i brojna pitanja. Pored predstavljanja novog poziva iznete su mogućnosti predstavljanja lokalnih privrednih potencijala frankfurtskoj berzi tokom 2013. godine, kao i mogućnosti predstavljanja u Kancelariji Vojvodine u Briselu. Sastanku su prisustvovali predstavnici opština, Pokrajinskih sekretarijata, akreditovanih Regionalnih razvojnih agencija, javnih preduzeća, Univerziteta u Novom Sadu i drugih relevantnih institucija.