Održan zajednički sastanak članova projektnog tima u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam“

Drugi sastanak projektnog tima u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“ održan je u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u Novom Sadu dana 14. decembra 2017. godine, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Cilj sastanka je bio vršenje evalucije podnetih partnerskih izveštaja o napretku projekta za prvi izveštajni period i priprema realizacije aktivnosti u narednom periodu.

Projekat „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“, ukupne vrednosti 924 327.00 evra jedan je od uspešno ugovorenih projekata u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a usmeren je na unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja. Projekat zajednički sprovode Vukovarsko-Srijemska Županija, Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.