Održan monitoring sastanak u okviru projekta EMBER

Projekat „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“ ukupne vrednosti 1.028.169 evra jedan je od uspešno ugovorenih projekata u IPA prekograničnom programu Hrvatska-Srbija, a usmeren je na povećanje nivoa regionalne saradnje kroz zajednički sistem i pristup odgovoru na plavljenje sliva reke Save u pograničnom regionu. Projekat EMBER je rezultat saradnje institucija iz AP Vojvodine i Vukovarsko-srijemske županije i predviđa nabavku opreme, zajedničke terenske vežbe jedinica civilne zaštite Srbije i Hrvatske, kao i pripremu planskih dokumenata reagovanja u vanrednim situacijama.

Dana 16.8.2017. održan je monitoring sastanak u zgradi Pokrajinske vlade sa ciljem izveštavanja predstavnika Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji o procesu implementacije projekta EMBER i predstavljanja dosadašnjih rezultata projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih institucija iz Republike Srbije koji aktivno učetvuju u sprovođenju projekta – Sekretarijat Pokrajinske vlade kao nosilac projekta, dok se Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam javljaju u svojstvu projektnih partnera.

Dosadašnje sprovođenje projekta je pozitivno ocenjeno i teče u skladu sa predviđenim procedurama i rokovima. Sastanak je uspešno završen posetom skladištu JVP „Voda Vojvodine“ Novi Sad koji je pridruženi partner na projektu, a gde je trenutno smeštena oprema koja je nabavljena iz projekta.