Održan okrugli sto o energetskoj efikasnosti

U saradnji Agencije za energetsku efikasnost Grada Novog Sada i Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine, održan je okrugli sto na temu «Energetska efikasnost – realizacija projekata Evropske unije u Srbiji».

Na skupu su se obratili predstavnici obe institucije, dok su o mogućnostima za racionalnije korišćenje resursa govorili Radoslav Striković, sekretar za energetiku i mineralne sirovine Vlade AP Vojvodine i Vladimir Jelić, direktor «Novosadske toplane»; potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Branislava Belić je predstavila projekat s kojim je Opština Temerin dobila sredstva Evropske unije za grejanje škola i predškolskih ustanova, a o mišljenju stručne javnosti je govorio prof. Dušan Gvozdenac. O pitanjima energetske efikasnosti na republičkom nivou govorio je Bojan Kovačić, v.d. direktor Agencije za energetsku efikasnost, dok je Andrija Aleksić iz Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine predstavio programe Evropske unije koji se bave pitanjima energetske efikasnosti.